• English
  • Polski
 

Normy płaskie

USZCZELNIENIA PŁASKIE

EN 1514-1 / EN 12560-1 Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN -- Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez wkładek

włóknisto-elastomerowe

EN 1514-3 / EN 12560-3 Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN -- Część 3: Uszczelki niemetalowe z koszulką PTFE
EN 1514-4 / EN 12560-4 Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN -- Część 4: Uszczelki faliste, płaskie lub wielokrawędziowe, metalowe i metalowe z wypełnieniem, do kołnierzy stalowych
EN 12560-5 Kołnierze i ich połączenia -- Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem klasy -- Część 5: Metalowe pierścienie uszczelniające do kołnierzy stalowych
EN 1514-6 / EN 12560-6 Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN -- Część 6: Uszczelki metalowe rowkowane z nakładkami, do kołnierzy stalowych

nakładki inne

EN 1514-7 / EN 12560-7 Kołnierze i ich połączenia -- Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem PN -- Część 7: Uszczelki z koszulką metalową z nakładkami, do kołnierzy stalowych
Inne

Uszczelka soczewkowa

Program obliczeniowy EUROPARTNER® zaawansowane narzędzie do projektowania złącz