• English
  • Polski
 

Kontakt

CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH SPETECH Sp. z o.o.

43-382 Bielsko-Biała
ul. Szyprów 17
tel.: +48 33 818 41 33
fax: +48 33 818 46 79

KRS: 0000128831
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 124 000,00ZŁ
NIP: 547-004-93-48
REGON: 070524616

Napisz do nas

Program obliczeniowy EUROPARTNER® zaawansowane narzędzie do projektowania złącz