• English
  • Polski
 

Oferta badawcza

Stosowany w LBMU system jakości oraz ranga jego uznania pozwalają prowadzić badania, w uznanym zakresie, dla klientów zewnętrznych. Oferujemy Państwu usługi związane z prowadzeniem badań uszczelek i materiałów uszczelnieniowych w zakresie objętym certyfikacją UDT, jak również, badań prowadzonych na życzenie Klienta i możliwych do przeprowadzenia na naszym sprzęcie badawczym. Poniższa tabela zawiera cennik podstawowych badań prowadzonych w laboratorium. Ceny są podane w € i są cenami netto, bez doliczanego podatku VAT 23%. Ceny podlegają negocjacjom.

Badanie Cena za badanie Uwagi
EN 13555:2005
Qsmax i EG w temperaturze otoczenia 160€ minimum 2 badania
Qsmax i EG w temperaturach podwyższonych 200€ minimum 2 badania
PQR  w temperaturze otoczenia 160€ 6 badań
PQR  w temperaturach podwyższonych < 600°C 200€  6 badań
Qmin/L w temperaturze otoczenia 350€ 2 badania 
Inne do uzgodnienia
Opracowanie szczegółowego sprawozdania. 30€ -
ASTM F 586-79
Wyznaczanie współczynnika m 180€ minimum 3 badania
Wyznaczanie współczynnika y 180€ minimum 3 badania
Opracowanie szczegółowego sprawozdania. 30€ -
ASTM F 36-03
Wyznaczenie ściśliwości i powrotu elastycznego 50€ minimum 3 badania
Opracowanie szczegółowego sprawozdania. 20€ -
ASTM F 38-00 B
Wyznaczenie relaksacji i pełzania w temp. RT, 100 i 200°C 80€ minimum 3 badania dla każdej z temperatur (3x3)
Opracowanie szczegółowego sprawozdania. 20€ -
VDI 2440 (TA Luft) - uszczelnienia płaskie
Wyznaczanie przecieku uszczelnienia płaskiego i odniesienie wyniku do warunków określonych w przepisach TA Luft.  350€ minimum 2 badania
Wystawienie certyfikatu. 20€ -
Opracowanie szczegółowego sprawozdania. 30€ -
VDI 2440 (TA Luft) - wyznaczanie parametrów uszczelnień dławnicowych
Wyznaczanie przecieku uszczelnienia dławnicowego i odniesienie wyniku do warunków określonych w przepisach TA Luft. 350€ minimum 2 badania
Wystawienie certyfikatu. 20€ -
Opracowanie szczegółowego sprawozdania. 30€ -
Wyznaczanie rezystancji i rezystywności materiałów uszczelniających
Określenie rezystancji i rezystywności wskrośnej i/lub powierzchniowej. 80€ minimum 2 badania
Opracowanie szczegółowego sprawozdania. 20€ -

1) podane ceny są cenami umownymi i podlegają negocjacji

2) Laboratorium, w miarę swoich możliwości, na życzenie Klienta może wykonać inne badania lub badania pod innymi rygorami niż podane w używanych standardach

3) Szczegółowe informacje o prowadzonych i certyfikowanych badaniach zawarte są w Księdze Jakości i  Procedurach

Program obliczeniowy EUROPARTNER® zaawansowane narzędzie do projektowania złącz