• English
  • Polski
 

Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych

Działające w ramach firmy SPETECH laboratorium badawcze rozpoczęło swoją działalność w 1997 roku, jako samodzielna jednostka działająca głównie na potrzeby Firmy macierzystej. Początkowo działalność badawcza opierała się na standardach ASTM i wyznaczaniu współczynników obliczeniowych m i y wg ASTM F586. Współczynniki te są stosowane w metodach obliczeniowych połączeń kołnierzowo śrubowych przepisów ASME Code s. VIII.

Kolejne stanowiska badawcze powstawały sukcesywnie. Stanowisko do badań relaksacji i pełzania ASTM F38-00 B, stanowisko do badań ściśliwości i powrotu elastycznego ASTM F36, stanowisko do wyznaczania przecieku wg DIN 28090-2 (wycofane i zastąpione stanowiskami do EN 13555). Najnowszym stanowiskiem jest specjalne stanowisko badawcze stosowane do badań uszczelnień zgodnie z nomami EN 13555:2014. Norma ta jest obecnie najnowszym standardem badawczym odnoszącym się do wyznaczania współczynników obliczeniowych na potrzeby przeliczeń połączeń kołnierzowych wg EN 1591-1:2014 i …/2009. Korzystanie z opisów zawartych w obu tych normach pozwala w bardzo bezpieczny i efektywny sposób projektować połączenia kołnierzowe. Ponieważ norma EN 1591-1 jest normą zharmonizowaną nie jest konieczne zatwierdzanie toku obliczeniowego w jednostce notyfikowanej.

Nasze laboratorium prowadzi badania i testy również poza swoją siedzibą, realizując zamówienia naszych Klientów bezpośrednio na instalacjach. Obecnie w ofercie posiadamy usługi związane z wyznaczaniem przecieku helowego na częściach rurociągów czy zbiorników ciśnieniowych. Posiadamy również uznaną procedurę sprawdzania poprawności nastaw zaworów bezpieczeństwa. Badanie przeprowadza się bezpośrednio na instalacji bez potrzeby demontowania zaworu i potrzeby jej odstawienia.

Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych od wielu lat posiada wdrożony, stosowany i aktualizowany system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy PN/EN ISO/IEC 17025:2005, specyfikacji technicznej DT-L/95 Urzędu Dozoru Technicznego i instrukcji LAB-WT-01 TÜV Rheinland.

Laboratorium posiada Świadectwo Uznania Laboratorium

  • Urzędu Dozoru Technicznego - nr LBU-124/02-20

Laboratorium jest uznanym podwykonawcą

  • TÜV Rheinland – No.: 210/A13/5952

Laboratorium posiada niezbędne zaplecze badawcze i wykwalifikowany personel, realizujący, w ramach obowiązujących procedur, odpowiedni program badawczy. Z racji faktu, że firmą macierzystą LBMU jest firma SPETECH, prowadzone badania koncentrują się głównie na uszczelnieniach produkowanych przez tę firmę. Wyniki tych badań mają odzwierciedlenie w publikacjach SPETECHu, w szczególności, w podawanych przez firmę wielkościach charakterystycznych tych uszczelek.

Większość danych wynikowych wykorzystywana jest w bazie danych oprogramowania EUROPARTNER® oraz publikowana w oficjalnych folderach firmy SPETECH i na stronie internetowej Firmy.

Wyniki badań uszczelnień oferowanych przez SPETECH publikowane są również na stronach Center of Sealing Technologies przy Munster University of Applied Science.

Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnienieniowych jest jednym z kilku laboratoriów w Europie i na świecie, zajmujących się badaniami konstrukcji i tworzyw używanych w technice uszczelnieniowej. Wieloletnie doświadczenie pracowników laboratorium oraz sprzęt badawczy jakim dysponujemy, stawia naszą placówkę w gronie najnowocześniejszych i opiniotwórczych laboratoriów w świecie.

Program obliczeniowy EUROPARTNER® zaawansowane narzędzie do projektowania złącz