• English
  • Polski
 
SPETECH - Badania labolatoryjne

Szkolenia

Dział Badań i Rozwoju firmy SPETECH oraz

Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych

oferują Państwu szkolenia i prezentacje dotyczące szeroko pojętego doboru uszczelnień płaskich oraz obliczania połączeń kołnierzowo-śrubowych.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu pracowników firmy i laboratorium prowadzone przez nas szkolenia umożliwiają poznanie Najnowszej Dostępnej Techniki z dziedziny stosowania uszczelnień w połączeniach kołnierzowych. Kolejną wiedzą, którą możemy się z Państwem podzielić jest wiedza na temat obliczeń połączeń kołnierzowo śrubowych. Głównie omawiamy problematykę związaną z obliczeniami wykonywanymi według normy EN 1591-1:2014, ale szkolenia obejmują też wiedzę z zakresu badań uszczelek i wyznaczania ich charakterystycznych własności oraz obliczeń prowadzonych wg starszych standardów (WUDT, ASME, AD 2000 Merkblatt).

Firma SPETECH działa na rynku uszczelnień, jako rodzimy producent,  od 1988 roku. Laboratorium zdobywa wiedzę z zakresu zachowania się i stosowania uszczelnień od 1996 roku. Zebrane w Laboratorium informacje wzbogacają wiedzę o uszczelnieniach oraz przyczyniają się do lepszego zrozumienia problematyki związanej z ich doborem do  warunków pracy w jakich uszczelki mają pracować.

Podczas prowadzenia szkoleń / prezentacji przekazujemy naszym Klientom wiedzę, która jest często niedostępna w branżowej literaturze czy czasopismach. Opieramy sie na własnych doświadczeniach zebranych w ciągu kilkunastu lat pracy z uszczelnieniami, wykonanych badaniach i testach uszczelek, oraz na zapisach norm takich jak EN 13555 (norma badawcza) czy EN 1591-1 (norma obliczeniowa). Lata praktyki zawodowej, zarówno jako producenci uszczelnień jak i doradcy techniczni, konsultanci, a nawet prowadzący nadzór nad doborem, montażem i eksploatacja uszczelek sprawiają, że wiedza nasza jest unikalna i poparta licznymi doświadczeniami zebranymi na instalacjach w całej Polsce jak i w Europie.

 

Korzyści dla Państwa Firmy z przeprowadzonego szkolenia / prezentacji.

  • Praca projektowa związana z doborem uszczelnień będzie bardziej efektywna i pochłaniająca mniej czasu.
  • Wykonywane projekty, w zakresie połączeń kołnierzowych, będą bazowały na Najlepszej Dostępnej Technice. Konieczność stosowania tej techniki zapisana jest w odnośnych dyrektywach Unii Europejskiej.
  • Na życzenie zostanie wystawiony certyfikat z faktu odbycia się szkolenia.

 

Korzyści dla Państwa pracowników.

  • Zdobędą niezbędną wiedzę w zakresie prawidłowego doboru uszczelnień płaskich.
  • Zdobędą wiedzę z zakresu obliczeń płączeń kołnierzowych z uwzględnieniem projektowania klasy szczelności połączenia.
  • Uczestnicy, w trakcie szkolenia, będą mogli otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z obliczaniem połączeń kołnierzowych.
  • Otrzymają niezbędna wiedzę o tym, gdzie szukać informacji na temat uszczelnień i sposobu ich doboru czy obliczania.
  • Otrzymają najnowsze katalogi i foldery naszej firmy, w których znajdą informacje o obecnie stosowanych uszczelnieniach oraz ich parametrach mechanicznych i szczelnościowych.
  • W okresie po szkoleniu nasi pracownicy będą pomocni w rozwiązywaniu problemów związanych z doborem uszczelnień i obliczaniem połączeń kołnierzowych.

Mam nadzieję, że uznacie Państwo, iż warto skorzystać z naszej oferty dotyczącej szkoleń. Być może nasuną się Państwu jeszcze jakieś pytania lub uwagi.

Prosimy o kontakt:

 

Janusz Zajączek

Kierownik Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych

Dział Techniczny i Rozwoju SPETECH

tel. komórkowy: +48 512 713 338

tel. stacjonarny: +48 33 818 41 33 wew. 123

e-mail: jzajaczek@spetech.com.pl

Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o.o.

u. Szyprów 17, 43-382 Bielsko-Biała

EUROPARTNER® calculation software – an advanced tool for designing joints