• English
  • Polski
SPETECH - Badania labolatoryjne

Our clients

  • ABB Łódź, Poland
  • ABB Kraków, Poland
  • Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Poland
  • Wagony Świdnica S.A., Poland
  • CHEMOSERVIS Dwory, Poland
  • GAZOMET, Polska
  • Mach Tesneni, Czech Republik
  • AKER SOLUTIONS, Norway
  • MATEX, Japan
EUROPARTNER® calculation software – an advanced tool for designing joints